Vandet fra Anholt’s Ørken

I en tid, hvor pesticider, salte og store mængder kalk er en del af det danske drikkevand og en del af den daglige debat, er det en fornøjelse at beskrive drikkevandet på Anholt.

Helt generelt, lider Anholts undergrund og dermed vandet ikke under tidligere tiders uhensigtsmæssige arbejdsmetoder. På Anholt har der aldrig været brugt sprøjtegifte og der findes ikke konventionelt landbrug. Faktisk findes der ingen landbrug og dermed findes der heller ikke forurening derfra.

Det kræver en længere geologisk afhandling, at gå i detaljer med Anholts undergrund og oprindelse. En sådan forklaring vil man kunne finde ved at klikke på linket i bunden af siden, hvis det måtte have interesse.

Anholt Gin - Stranden

Kalken på Anholt:

I det øvrige Danmark (bortset fra Bornholm) er undergrunden dækket af 1500-500 meter tykke kalkaflejringer. Så det vand der indvindes til de store byområder, kommer enten fra boringer, der står i kalk, eller også har det vand, der oppumpes, på sin vej ned passeret lag af moræneler, som indeholder store mængder kalk.

Sådan er det ikke på Anholt. På Anholt består undergrundet hovedsageligt af flint. Kalk findes derfor kun i hulninger i flinten samt i de få muslingeskaller, der er bevaret i undergrunden. Dette medfører, at kalkindholdet i vandet på Anholt er under 1/6 af hvad der findes på fastlandet.

Saltet:

Anholt består af hævet havbund og man skulle tro, at det var vanskeligt at indvinde ordentligt grundvand, ligesom man skulle tro om Læsø, der også består af hævet havbund. Imidlertid består den hævede havbund på Læsø af ler, medens Ørkenen på Anholt består af sten, grus og sand. Så medens man på Læsø kan finde grundvand med saltkon­centration på 12-16% (som bliver brugt til saltsydning), er den totale saltholdighed i Anholts ørkenvand under 0,001%.

Mængden af nedbør:

Selvom mængden af nedbør i Anholt’s ørken er lille, er grundvandsdannelsen stor, da den meget sparsomme vegetation i Ørkenen kun fordamper lidt af nedbøren. Al den nedbør, som planterne ikke optager, siver direkte i grundvandet og ligger som en ”pude” af ferskvand oven på saltvandet.

Kort fortalt.. Anholt er ganske særlig..;) Du kan se mere om Anholt’s ørken hos Visit Anholt.

Netop kalkindholdet er meget interessant når man skal lave spiritus, men det er en ganske anden historie..;)

Kilder:

Niels Schrøder I div. samtaler samt artikel fra RUC