Det rene vand...

I en tid, hvor pesticider, salte og store mængder kalk desværre er en del af det danske drikkevand og en del af den daglige debat, udmærker Anholts drikkevand sig som noget helt unikt.

På Anholt har der aldrig været brugt sprøjtegifte – der findes ikke engang landbrug – og dermed heller ingen mulig forurening. En længere geologisk afhandling om Anholts undergrund og oprindelse finder du her, men den korte version om Anholts rene vand med minimalt indhold af kalk og salt får du herunder:

Kalk

I det øvrige Danmark (bortset fra Bornholm) er undergrunden dækket af 500-1500 meter tykke kalkaflejringer. Det vand, der indvindes til de store byområder, kommer enten fra boringer, der står i kalk, eller også har det vand, der oppumpes, på sin vej ned passeret lag af moræneler, som indeholder store mængder kalk.

På Anholt består undergrundet hovedsageligt af flint. Kalk findes derfor kun i hulninger i flinten samt i de få muslingeskaller, der er bevaret i undergrunden.

Salt

Anholt består af hævet havbund og man skulle tro, at det var vanskeligt at indvinde ordentligt grundvand, ligesom man skulle tro om Læsø, der også består af hævet havbund. Imidlertid består den hævede havbund på Læsø af ler, mens Ørkenen på Anholt består af sten, grus og sand. Så mens du på Læsø kan du finde grundvand med en saltkoncentration på 12-16% (som bliver brugt til saltsydning), er den totale saltholdighed i Anholts ørkenvand under 0,001%. Det giver en langt renere smag.

Mere Gin?

Pris 350 kr. per flaske